Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 11-09-2020 16:39

Rize'de İŞKUR TYP ile 674 Kişi Alacak

Rize'de İŞKUR TYP ile 674 Kişi Alacak

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre Rize'de İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okuların temizlik işleri ile güvenlik Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Toplum Yararına Program düzenlenecek.


Açıklamaya göre 520'si temizlik görevlisi, 154'ü ise güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 674 işçi alımı yapılacak. Başvurular 12-16 Eylül 2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr ile E-Devlet ve ALO-170 üzerinden yapılacak.


Başvuru sonuçları ise 22 Eylül tarihinde yapılacak noter kurası ile belli olacak. Ayrıca temizlik personeli için, noter kurası ile kontenjanın 50’ si kadar yedek belirlenecek.


Kura ile belli olacak isimler 1 Kasım 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında yani 9 ay süreyle çalışacak.


Alınacak personelin 54'ü güvenlik görevlisi, 205'i temizlik görevlisi olmak üzere 259'u İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde; 17'si güvenlik görevlisi, 62'si temizlik görevlisi olmak üzere 79'u Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde; 5'i güvenlik görevlisi, 16'sı temizlik görevlisi olmak üzere 21'i Çamlıhemşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde; 17'si güvenlik görevlisi, 60'ı temizlik görevlisi olmak üzere 77'si Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde; 6'sı güvenlik görevlisi, 13'ü temizlik görevlisi olmak üzere 19'u Derepazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde; 11'i güvenlik görevlisi, 26'sı temizlik görevlisi olmak üzere 37'si Fındıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde; 10'u güvenlik görevlisi, 30'u temizlik görevlisi olmak üzere 40'ı Güneysu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde; 2'si güvenlik görevlisi, 5'i temizlik görevlisi olmak üzere 7'si Hemşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde; 3'ü güvenlik görevlisi, 15'i temizlik görevlisi olmak üzere 18'i İkizdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde; 8'i güvenlik görevlisi, 18'i temizlik görevlisi olmak üzere 26'sı İyidere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde; 6'sı güvenlik görevlisi, 18'i temizlik görevlisi olmak üzere 24'ü Kalkandere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde; 15'i güvenlik görevlisi, 52'si temizlik görevlisi olmak üzere 67'si Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde istihdam edilecek.

Başvuru için gereken şartlar şöyle:
1- TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adres kontrolü; kişinin programa başlayacağı tarihte, programa başvurduğu andaki Kimlik Paylaşım Sistemi(KPS)’den çekilen adresi üzerinden, başvuruların yetersiz olması durumunda Kuruma kayıtlı işsizlerden İl Müdürlüğünce uygun görülen kişilerin gönderilmesi halinde ise gönderim tarihinde KPS’den çekilen adres üzerinden yapılır.


2- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekâr ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz. (Genelge Madee:9/2)


3- Kuruma kayıtlı işsiz olmak; (Genelge madde:8/1-a) TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamalarını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden TYP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Kuruma kayıtlı olduğu hâlde TYP düzenlenen alanda ve konuda çalışma izni belgesi olmayan yabancılar ile iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.


4- 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.


5- Emekli ve malul aylığı almamak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder.


6- Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç); TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder. Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.