Ekonomi
Giriş Tarihi : 27-10-2020 17:12   Güncelleme : 27-10-2020 17:20

TÜRK-İŞ Rize Temsilcisi Sert Çıktı: 'Yapamayacaksınız, Yaptırmayacağız'

Türk-İş Rize İl temsilcisi Başkanı Harun Erdoğan, yaptığı basın açıklamasında, “İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilemez” dedi.

TÜRK-İŞ Rize Temsilcisi Sert Çıktı: 'Yapamayacaksınız, Yaptırmayacağız'

TÜRK-İŞ Rize il temsilcisi ve Yol-İş 2 Nolu Trabzon il temsilcisi Harun Erdoğan, geçen hafta TBMM bütçe komisyonunda görüşülen torba kanun teklifi ile bizleri yıllardan beri karşı durduğu esnekleşme ve güvensizleştirme konusunun gündeme geldiğini ifade etti.

Türk-İş Rize İl temsilcisi Başkanı Harun Erdoğan, “İstihdam paketi adı altında kamuoyuna sunulan düzenleme uzun vadede bir güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketidir. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere istihdam kolaylığı sağlayacağı iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üst olmasına neden olacaktır. Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize, hem de çocuklarımıza büyük kötülük etmiş oluruz İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu yaşayarak öğrendik. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor” dedi

Türk-İş Rize İl temsilcisi Başkanı Harun Erdoğan, işsizlik sigortası fonu, işvereni teşvik fonuna dönüşmüştür. Meclisten geçen sözüm ona istihdam paketi, işverene teşvik muafiyet affı getirmektedir. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır. Türk-İş yıllardan beri esnekleşme, güvensizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ve azimle sürdürmektedir.  Salgın koşulları fırsata dönüştürülmek istenmektedir çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır yapamayacaksınız, yaptırmayacağız” dedi

Türk-İş Rize İl temsilcisi Başkanı Harun Erdoğan, hükümetin uygulaması gereken öncelikli politika kayıt dışı çalışmayı önlemek olması gerektiğini belirtti. Erdoğan, “ Ülke ekonomisi ve işçiler, kayıt dişi çalışmadan dolayı ağır bedeller ödemektedir.  Kayıt dışılığa dayanan emek sömürüsü ortadan kaldırılmalıdır. Kayıt dışı istihdamla ülke büyük bir gelir kaybına uğramaktadır.. Salgın koşullarında işsizlikle mücadele böyle olmaz. İstihdamı artıracağız deyip işçiler güvensizliğe, sendikasızlığa mahkûm edilemez. İşçiler zorla ücretsiz izne çıkartılarak, günlük 39 lira ile yaşamak zorunda bırakılamaz. Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz. İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilemez. TBMM deki söz konusu düzenleme budur. Bu gün rüzgâr eken yarın fırtına biçecektir” dedi